למה לדאוג?!

בחיים יש רק שני דברים שצריך לדאוג בגללם
אימרה אירית עתיקה
(ערכה וסיפרה: שרון אביב)

 

 

בחיים יש רק שני דברים שצריך לדאוג בגללם
האחד אם אתה בריא והשני אם אתה לא בריא
אם אתה בריא אין מה לדאוג
אבל אם אתה לא בריא
יש רק שני דברים לדאוג בגללם
אחד אם תחיה והשני אם תמות
אם תחיה אין לך מה לדאוג
אבל אם תמות יש רק שני דברים שצריך לדאוג בגללם
אחד אם תלך לגן עדן והשני אם תלך לגהנום
אם תלך לגן עדן אין לך מה לדאוג
אבל אם תלך לגהנום
שם תבלה כל כך הרבה זמן בללחוץ יד לכל החברים שלך –
שלא ישאר לך זמן לדאוג אז
למה לדאוג!