האוצר

האוצר
מעשיה מיהדות מזרח אירופה

 

 

פעם חלם יהודי עני מעירה קטנה בפולין חלום, בחלומו ראה שתחת גשר העיר ורשה טמון אוצר עצום, האוצר של נפוליאון, וקול דיבר אליו ואמר לו :"לך אל האוצר, ותהיה עשיר גדול". החלום חזר על עצמו שוב ושוב במשך שבע שנים עד שבוקר אחד הקיץ היהודי משנתו והחליט לנסות את מזלו, קם ונסע לעיר ורשה, וכאשר הגיע למקום זיהה את גשר שראה בחלומו. אולם כאן , היו אנשים עוברים ושבים על גבי הגשר ובודאי במשך היום לא יוכל לחפור תחתיו, עמד היהודי, חשב וטיכס עצות מה לעשות. לפתע עבר במקום חייל ושאלו: "מה מעשיך כאן ומדוע הינך עומד ובוהה?" ראה היהודי שאין לו ברירה כי אם לגלות את סודו לאיש החיל ואולי כך יסייע בידו, ויתחלקו שניהם באוצר. סיפר היהודי לחייל את חלומו. צחק זה  ואמר: "יהודי תמים שכמותך, השם לב לחלומות, אני לעומת זאת חלמתי חלום על יהודי בשם זה וזה, הגר בעירה קטנה בפולין , ואצלו, במחסן, נמצא אוצר, וכי טיפש אני שאסע לחפש את אותו יהודי ואחפש אחר האוצר אצלו במחסן?!" עמד היהודי משתומם לשמע הדברים  היות ושמו של היהודי בחלומו זהה היה לשמו ושם העיר זהה לשם עירו, כעת הבין היהודי את שעליו לעשות, עלה על הרכבת, שב לביתו, ושם בלי לאמר מילה  חפר וחיפש במחסנו עד שלאחר שלושה ימים מצא את האוצר הנכסף.