האמת והסיפור

האמת והסיפור
מקור לא ידוע

 

 

פעם אחת, לפני שנים, היה היתה אישה זקנה שהיתה מהלכת בעולם. הילכה הזקנה ימים ולילות, שבועות וחודשים עד שיום אחד הגיעה לכפר קטן. התדפקה האישה על דלתות הכפר, הדלתות נפתחו מעט, אך תכף ומייד נסגרו וננעלו בפניה. ישבה האישה בודדה בשערי הכפר וחיכתה. לפתע פתאום התקרב איש צעיר, יפה תואר, לבוש בגלימה צבעונית והילוכו גאה. נכנס בשערי הכפר וראה זה פלא, כל הדלתות נפתחו בפניו, ואף פנימה הכניסוהו ובמאכל ומשקה כיבדוהו, והיו מזמרים ומרקדים וחוגגים. והאישה, יושבת לה בשערי הכפר מביטה בכל המחזה הזה ותמהה. קראה אליה את האיש הצעיר ושאלה אותו, "סליחה מי אתה?, ואיך יתכן שאותך הכניסו פנימה, ואותי השאירו כאן?", " אני הוא הסיפור", ענה האיש הצעיר, "ומי את?", "אני היא האמת", אמרה האישה הזקנה. "אם כך?" שאל, "אם כך" ענתה, "הכנס אותי אתה תחת גלימתך, ויחד נכנס פנימה". וכך היה שנכנסה לה האמת בתוך הסיפור, ומאז בכל סיפור יש שמץ של אמת.