הדרך

הדרך
סיפור זן

 

 

תלמיד פנה אל המורה שלו ושאל: "מורי איני מבין, אני עומד כאן והאופק נמצא שם, אני הולך צעד אחד והאופק מתרחק צעד אחד, אני הולך שני צעדים והאופק מתרחק ממני שני צעדים, אני הולך שלושה צעדים והאופק מתרחק שלושה צעדים, אז מורי בשביל מה כל המאמץ?"
הביט בו המורה ואמר בשלוה: "בני כל זה, זה פשוט בשביל ללכת".