הכוח של הסיפור

כוחו של סיפור
מסיפורי הבעל שם טוב, מתוך הספר "סיפור טוב – זה כל הסיפור"
סיפר: יהודה עצבה

 

 

כשעמד עניין גבוה של פיקוח נפש לפני הבעל שם טוב , היה נוהג ללכת למקום מסוים ביער, להדליק את האש ולכוון מחשבותיו בתפילה, כך שאותו עניין שביקש קם והיה.

דור לאחר מכן, כשנתבקש המגיד ממיזריץ' לאותו עניין, הלך ליער ואמר: איננו יודעים את המקום ביער, אך יודעים אנו להדליק את האש ויודעים אנו את התפילה וצריך להיות די בכך. ואכן היה די בכך.

דור לאחר מכן, כשנתבקש רבי משה לייב מססוב, לאותו עניין של פיקוח נפש.

הלך ליער ואמר: איננו יודעים את המקום ביער, איננו יודעים להדליק את האש, אך יודעים אנו את התפילה וצריך להיות די בכך. וכן היה.

כשנתבקש רבי ישראל מרוזין, לאותו עניין של פיקוח נפש, ישב על כסא הזהב שבארמונו ואמר: איננו יודעים את המקום ביער, איננו יודעים להדליק את האש ואיננו יודעים את התפילה, אבל יודעים אנו את סיפור המעשה.

ומספרים שלא נפלה השפעתו של האחרון ממעשיהם של  שלושת הגדולים.

(גרשום שלום, החסידות שלב אחרון. סיפור טוב – זה כל הסיפור)