הכשרת מספרות בסיפורים בחברה החרדית

פרוייקט ייחודי בשיתוף החברה למתנ"סים ומתנ"ס אלעד להכשרת מספרות סיפורים אשר יגישו שעות סיפור לילדים במיזם חדש הנפתח בספרייה המקומית. במהלך ההכשרה השתתפו כ 40 נשים אשר למדו כלים ליצירת שעת סיפור חוויתית ע"פ יצירות ספרותיות וסיפורי עם, תוך שימוש בהפעלת קהל בחפצים ובובות.
בזכות הפרוייקט זכה היישוב כולו למיזם שעות סיפור בספרייה הפתוח לכלל התושבים וילדיהם פעמיים בשבוע.
המשתתפות בפרוייקט ממשיכות לקבל מפגשי תמיכה והעשרה לתמיכה בהמשך הפרוייקט.