המלך החכם

המלך החכם
סיפור סופי עתיק

 

 

בעיר מדינה היה מלך טוב ונדיב. הנתינים ידעו להעריכו וברכו יום יום את האל על המלך המתחשב והנפלא.
באותו מקום היו  בארות מים מהם שתה העם. כל הבארות ניזונו מנחל אחד ורק בארות המלך וארמונו קיבלו את מימם ממקור אחר.
יום אחד הזדהם נחל העם ונזדהמו כל בארות הממלכה בזיהום נוראי. מי ששתה מהמים שלהם השתגע, וככל שרבו השותים גדלה הבעיה והתעצמה. לאחר יומיים שלושה הבין המלך מה קרה.
העם התגודד סביב ארמונו וצעק "נערוף את ראש המלך המשוגע"
המלך לא ידע מה לעשות. נצור בארמונו, המזון  הולך ואוזל פרט למים בבארות שלו אין כלום.
ו… המלך פתח שער צדדי בחומת הארמון יצא דרכו ניגש לבאר המזוהמת הקרובה ו.. שתה.