המפלצת בבית הכנסת

המפלצת בבית הכנסת
מעשיה מיהדות מזרח אירופה

 

 

רייב טוביה ישב פעם בביתו ולמד תורה. עברה קבוצת ילדים, והקימה רעש. זה הפריע לרבי טוביה. הוא ניגש לחלון, ואמר לילדים: "רוצו מהר לבית-הכנסת, יש שם מפלצת ואיזו מפלצת! יש לה חמש רגלים, שלוש עיניים וזקן כמו לתיש, אלא שצבעו ירוק". מיהרו הילדים לבית-הכנסת כדי לחזות בפלא, ורבי טוביה חזר לתלמודו. לא עבר זמן רב ושוב שמע רעש. הוא ניגש שוב לחלון וראה כמה יהודים רצים. "לאן אתם רצים?" – שאל. "לבית-הכנסת – ענו היהודים – "האם לא שמעת? יש שם מפלצת, יצור עם חמש רגלים, שלוש עיניים וזקן כמו לתיש, אבל בצבע ירוק!" צחק רבי טוביה וחזר ללמוד. אך לאחר רגעים מספר, שמע מבחוץ קולות של המון אנשים. מבעד לחלון ראה אנשים, נשים וילדים וכולם ממהרים. "מה קרה?" – שאל אותם. "מה השאלה, האם אינך יודע? בדיוק לפני בית הכנסת, עומדת מפלצת, יש לה חמש רגלים, שלוש עיניים וזקן-תיש שצבעו ירוק". בתוך המון האנשים שמיהרו לבית-הכנסת ראה רבי טוביה גם את רב העיר. ריבונו של עולם, קרא, אם גם הרב בכבודו ובעצמו הולך איתם הרי שגם אני מחוייב ללכת, סגר את ספרו, תפס את מעילו ורץ עם כל הקהל לבית-הכנסת.