הסמוראי והנזיר

הסמוראי והנזיר
סיפור עם ויאטנמי

 

 

הסמוראי עשה דרך ארוכה לביתו של הנזיר החכם וכשהגיע התפרץ פנימה ושאל אותו:
"מהו ההבדל בין גן עדן וגהנום?" הנזיר התנער מתפילה עמוקה, הביט בלוחם ואמר:
"אתה קורא לעצמך סמוראי,הסתכל על עצמך, אתה לא יותר מאשר מתחזה עלוב".
הסמוראי נעשה אדום מכעס הוא שלח יד אל חרבו שלף אותה וקרב אותה אל צווארו של הנזיר, הוסיף הנזיר: "אני רואה ששלפת את החרב, אני בטוח שאתה לא יכול להרוג אפילו זבוב". הלוחם ממש התכוון לפגוע בנזיר הזקן, ואז הביט הנזיר ישר אל תוך עיניו ואמר לו:
"זה בני הוא השער לגהינום". הלוחם הבין שהנזיר הזקן סיכן את חייו בכדי ללמד אותו שעור, התנצל בפניו, קד קידה עמוקה וביקש את סליחתו.
"ומכאן ידידי", אמר הנזיר הזקן, "היא הדרך לגן עדן".