הפרפר

הפרפר
סיפור זן

 

 

היה היה תלמיד שהיה לו מורה שידע לראות את הנסתר. רצה התלמיד להתחכם לו. תפס פרפר וחשב לעצמו, אשאל את המורה מה יש לי בכף ידי, אם יגיד שזה פרפר אשאל אותו אם הוא חי או מת, אם יגיד חי – אמחץ את הפרפר, אם יגיד מת אשלח את הפרפר לחופשי. הגיע אותו תלמיד אל המורה ושאל "מה יש לי בכף ידי?" אמר המורה "פרפר". שאל התלמיד "האם הוא חי או מת?" והמורה הסתכל עליו בחיוך ואמר "זה בידיך, זה תלוי בך".