השכל והמזל

השכל והמזל
מעשיה מיהדות עיראק

 

 

יום אחד יצאו השכל והמזל לדרך רחוקה. אחרי הליכה של ימים אחדים הגיעו אל עיר גדולה. הייתה שעת לילה מאוחרת ורחובות העיר שוממים. אמר השכל למזל: "אנחנו עייפים וזקוקים לשינה טובה, הבאה נשכב פה על המדרכה עד הבוקר". ענה המזל : "אני מעדיף לישון באמצע הכביש", אמר השכל: "באמצע הכביש? הכיצד? הלוא אתה עלול להידרס, חלילה". נשאר המזל בשלו ונשכב באמצע הכביש, ואילו השכל נשכב על המדרכה ויישן. כעבור שעה הגיעה פלוגת פרשים בדהרה אל אותו הרחוב, ראה המנהיג את המזל מוטל באמצע הכביש, הפנה את סוסו אל המדרכה וכל הפרשים אחריו. כך נדרס השכל – והמזל נשאר בריא ושלם.