השתלמויות

במהלך השנה אנו מארחים סדנאות אמן, עורכים כנסים ואירועים מיוחדים לבוגרי הקורסים.