התופרת/ החייט

התופרת/ החייט
ע"פ מעשיה יהודית

 

 

התופרת
התופרת של המלכה החליטה לתפור לעצמה שמלה גזרה ותפרה, ובבוקר היתה לה שמלה נהדרת, אך עם הזמן נעשתה השמלה ישנה ובלויה, החליטה התופרת להכין ממנה משהו אחר גזרה ותפרה ובבוקר היה לה כובע, אך עם הזמן גם הכובע התבלה ישבה וחשבה גזרה ותפרה ובבוקר היה לה סרט, אך עם הזמן גם הסרט התבלה ישבה וחשבה גזרה ותפרה, ובבוקר היה לה כפתור אך עם הזמן גם הכפתור התבלה, ישבה וחשבה כל הלילה ובבוקר היה לה סיפור – את הסיפור הזה – ומאז ועד היום היא תופרת במקום בגדים – סיפורים!

 

החייט
פעם אחת היה חייט שהיה תופר למלך בגדים מופלאים אבל הוא בעצמו תמיד לבש בגדים קרועים ובלויים. אמר לו המלך קח כסף ותפור לעצמך בגדים מכובדים כי כך לא תוכל להמשיך להיות החייט שלי. הלך החייט וקנה בד, ישב כל הלילה גזר ותפר ובבוקר היה לו מעיל, הוא לבש אותו והיה גאה, אבל השנים חלפו והמעיל נעשה בלוי, והגיע הזמן להשליך אותו, אבל אז חשב החייט אולי בכל זאת אפשר יהיה לעשות ממנו משהו אחר ישב כל הלילה, גזר ותפר ובבוקר היה לו כובע נפלא, הכובע גם הוא התבלה ואז הכין ממנו מטפחת, וממנה הכין עניבת פרפר וממנה הכין כפתור וכשהכפתור נעשה ישן ובלוי החליט החייט שבמקום לזרוק אותו אפשר להכין ממנו משהו אחר.ישב כל הלילה חשב וחשב, ובבוקר היה לו סיפור.