זה יכול להיות טוב ורע

זה יכול להיות טוב ורע
משל סיני עתיק

 

 

היה היה איכר שהיה לו סוס חזק ובריא ויפה, כולם אמרו "איזה מזל יש לך" והוא תמיד ענה להם: "זה יכול להיות טוב וזה יכול להיות רע". יום אחד נעלם הסוס, כולם אמרו : "איזה חוסר מזל" והוא ענה:" "זה יכול להיות טוב וזה יכול להיות רע". אחרי שבוע חזר הסוס עם חמישה סייחים קטנים, כולם אמרו:" איזה מזל יש לך" והוא ענה:" "זה יכול להיות טוב וזה יכול להיות רע". אז עלה בנו הבכור על אחד הסייחים נפל ושבר את רגלו, כולם אמרו :"איזה חוסר מזל", והוא ענה:" "זה יכול להיות טוב וזה יכול להיות רע". ואז פרצה מלחמה קשה, שליחי הקיסר באו לגייס את כל הנערים הצעירים לקרב, המלחמה הייתה ארוכה, נערים צעירים רבים לא שבו ממנה, אך בנו הבכור של האיכר נשאר בכפר כי רגלו הייתה שבורה. מי יודע? "זה יכול להיות טוב וזה יכול להיות רע".