חלוקה הוגנת

חלוקה הוגנת
(עיבדה וסיפרה: שרית סבג)

 

 

אביעזר ויוחאי עמדו לצאת אל העיר הגדולה, הנמצאת במרחק הליכה של חמישה ימים מהכפר הקטן בו היו גרים. זו לא פעם ראשונה בה הם עושים דרך זו ועל כן היה ברור להם, כי עליהם לקחת חמישה ככרות לחם ומים. לקראת הצהריים, ביום הראשון הם הבחינו באדם המנופף לעברם בשתי ידיו, כאשר התקרב אליהם, ראו אדם מותש, אשר שפתיו יבשות. פנה אליהם בקול מתחנן: "תעיתי בדרך וכל מזוני אזל. יהודים רחמנים התסכימו לצרפני אליכם עד העיר הגדולה?" אביעזר ויחאי הסתכלו זה על זה, הנהנו בראשם וצרפו אוו אליהם. הוסיף האיש ואמר:,כאשר נגיע לעיר הגדולה אפצה אתכם, לא חסר לי דבר." אביעזר ויוחאי הסתכלו זה על זה בהבנה, כי אינם עוזרים לו על מנת לקבל פרס, אלא לשם קיום מצוות גמילות חסדים, עליה מצווה כל יהודי ואם יפצה אותם מהטוב ומה נעים. השלושה הבחינו בעץ רחב צמרת והתישבו בצלו. אביעזר הוציא כיכר לחם, בצע אותה לשלושה, הם גם שתו ויצאו לדרך. כך עשו במשך חמישה ימים, כאשר הגיעו לעיר הגדולה הזמין אותם האיש לביתו ואשתו הכינה להם סעודת מלכים, ממנה נהנו מאוד.הם הודו לאיש וכאשר עמדו לצאת, אמר להם: "הבטחתי לכם פיצוי, הנה, קחו לכם חמישה זהובים, מטבע אחד עבור כל יום בו אכלתי מלחמכם. אביעזר ויוחאי הודו לאיש ויצאו מביתו בשמחה. כעבור מספר דקות, פרץ ביניהם ויכוח. אביעזר טען כי מגיע לו שלושה מטבעות ליוחאי שניים. יוחאי אמר, כי זו חלוקה לא הוגנת, שהרי הם שותפים וע"כ מגיע לו מחצית הסכום-שניים וחצי! הם לא הגיעו לעמק השווה וע"כ החליטו לגשת לבית דין.
השופט היה רבי אבהם אבן עזרא דיין (שופט ע"פ חוקי התורה)-רב מפורסם בספרד. הוא הקשיב למחלוקת ביניהם וכעבו מספר דקות הוא פסק את פסק דינו ואמר: "לאביעזר מגיע ארבעה מטבעות וליוחאי מגיע מטבע אחד, "-השניים הסתכלו אחד על השני לא מאמינים למשמע אזניהם, שניהם הפנו מבטם לעבר השופט וסימן שאלה גדול על פניהם. אני אסביר אמר השופט ובכן, אביעזר הביא שלושה ככרות לחם הוא חלק אותם לשלושה חלקים, סה"כ היו לו תשעה חלקים(שלוש כפול שלוש) הוא אכל חמישה חלקים במשך חמישה ימים ונתן ארבעה חלקים לאיש. ליוחאי היו שני ככרות לחם ובסה"כ ששה חלקים.יוחאי אכל חמישה חלקים ונן לאיש חלק אחד בלבד. ומכאן ,כי מגיע לאביעזר ארבעה מטבעות וליוחאי מטבע אחד. "אכן פתרון מפתיע!" אמרו שניהם. "הנך רב חכם "אמר אביעזר "חלוקה הוגנת" הודה יוחאי. שניהם הודו לרבי אברהם ויצאו לחלק את המטבעות ע"פ פסק הדין החדש.