למלא את הארמון

למלא את הארמון
ע"פ מעשיה יהודית

 

 

היה היה מלך טוב ונדיב, כשהגיע זמנו לפרוש קרא לשני בניו ולבתו ואמר להם: "בעתיד הקרוב אחד מכם ימלא את מקומי אך הבחירה קשה, לכל אחד מכם איכויות משלו לכן אתן לכם משימה". נתן לכל אחד שק מטבעות שלח אותם למסע, ואמר: "בעוד שנה תחזרו וכל אחד מכם ימלא את הארמון במשהו". חלפה שנה, חזר הבן הראשון עם עגלות עמוסות ופועלים שהובילו חבילות ומילאו את הארמון בקש! הקש התפזר ולרגע נדמה היה שהארמון מלא, אך אט אט שקע הקש על הארץ, והארמון לא היה מלא. עד שהספיקו לנקות את הקש חזר הבן השני עם חמורים עמוסים ופועלים שסחבו שקים ומילאו את הארמון בנוצות, הנוצות פוזרו ולרגע אחד היה נדמה שהארמון מלא, אך אז שקעו על הארץ, והארמון לא היה מלא… ישבו כולם וחיכו. אז הופיעה הבת עם תרמיל קטן נכנסה אל הארמון, ביקשה שיפתחו את כל הדלתות הפנימיות, ושכל אנשי החצר ישבו במעגל בחדר הגדול, ואז כשירדה החשכה הוציאה מתיקה נר והדליקה אותו, ואז הוציאה חליל והחלה לנגן, אט אט שקעה המוסיקה אל ליבם של האנשים והם החלו לשיר ולרקוד. המלך חייך הוא ניגש אל הנסיכה ואמר לה "את הצלחת למלא את הארמון בשני דברים באור שהוא חכמה, ובמוסיקה שהיא התלהבות. ואין תכונות נעלות מאלה למנהיגה הבאה של הממלכה". וכך הפכה הנסיכה למלכה, היא ניהלה את הממלכה בחכמה ובהתלהבות.