שאלה: האם כל אחד יכול לספר סיפור?

בהחלט הדבר היחיד הדרוש הוא רצון – את כל השאר השאירו למקצועיות ולהכוונה שלנו.