שאלה: איך מתנהלים המפגשים?

החלק הראשון הוא נושא מתכנית הלימודים הנלמד באופן חוויתי ע"י המנחה, החלק השני הוא עבודה אישית עם המשתתפים מול הקבוצה. בסיום כל סמסטר מתקיים אירוע סיפורים פתוח לקהל המאפשר יישום מלא ומיידי של הכלים הנלמדים.