שלוש שערות משפמו של אריה

שלוש שערות משפמו של אריה
ע"פ מעשיה אתיופית

 

 

יום אחד הגיעה אשה אל קוסם הכפר ובקשה שיקוי אהבה כדי שיהיה בביתה שלום בית. אמר לה הקוסם שלשם כך יזדקק לשלוש שערות משפמו של אריה, מה עשתה? לקחה בשר יצאה אל היער הניחה לפני המערה של האריה וטיפסה על עץ גבוה, בערב הגיע האריה רחרח אותה לקח את הבשר ונעלם במערה. כך עשתה כל יום ובכל יום עמדה קצת יותר קרוב עד שביום השלושים הניחה את הבשר ועמדה לידו, כשהגיע האריה הביטה ישר לתוך עיניו שלחה יד ותלשה שלוש שערות משפמו והוא לקח את הבשר ונעלם במערה. כשחזרה אל הקוסם שאל הוא איך השגת את השערות, סיפרה האשה כל מה שעשתה ואז אמר לה הקוסם: "אשה טובה אם היית מספיק חכמה, אמיצה וסבלנית לעשות מעשה כזה, אני בטוח שתוכלי לחזור הביתה ולהחזיר אליך את אהבת בעלך".