שניים נופלים מארובה

שניים נופלים מארובה
מעשיה יהודית

 

 

אומר הכומר לרב – "הרבה דברים לימדת אותי אבל דבר אחד אני רוצה ללמוד ואתה לא מוכן – אני רוצה שתלמד אותי גמרא". אומר לו הרב – "אתה גוי ויש לך ראש של גוי, אין סיכוי שתצליח להבין גמרא". הפציר הכומר ברב עד שהסכים. אמר לו הרב – "אני מסכים ללמד אותך גמרא בתנאי שתענה לי על שאלה אחת". "טוב" משיב הכומר – "מה השאלה?" שואל אותו הרב – "שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי מי מבין שניהם ילך להתרחץ?" "פשוט מאוד" עונה הכומר – "המלוכלך יתרחץ והנקי לא". "אמרתי לך שלא תצליח להבין" אומר לו הרב – "בדיוק להפך – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת, מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ". "על זה לא חשבתי" מסכים הכומר – "שאל אותי עוד שאלה". "טוב" אומר הרב – "שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי, מי מבין שניהם ילך להתרחץ?" "פשוט מאוד" עונה הכומר בביטחון – "הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ". "שוב טעית" אומר לו הרב – "אמרתי לך שלא תצליח להבין, הנקי מסתכל במראה, רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ" "אבל לא אמרת שיש שם מראה" – מתלונן הכומר. "זה מה שאמרתי לך" עונה הרב – "זה הראש שלך – אתה גוי ולא תצליח להבין – לפי הגמרא צריך לחשוב על כל ההבטים האפשריים – צריך לחשוב על כל האפשרויות". "טוב" נאנח הכומר – "בא ננסה שוב, שאל אותי עוד שאלה". "פעם אחרונה" אומר הרב – "שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי, מי מבין שניהם ילך להתרחץ?" "זה נורא פשוט" מחייך הכומר – "אם אין שם מראה – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ. אם יש שם מראה – הנקי מסתכל במראה, רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ". אומר לו הרב – " אמרתי לך שלא תצליח להבין – אתה גוי ויש לך ראש של גוי –תסביר לי איך יכול להיות ששני אנשים יפלו דרך ארובה – אחד יצא מלוכלך והשני יצא נקי?"