שני זאבים

שני זאבים
משל אינדיאני

 

 

ערב אחד סיפר סבא לנכדו על מאבק המתרחש בליבם של האנשים. הוא אמר: "בני, המאבק הוא בין שני זאבים המצויים בנו, והוא מתרחש בכל פעם שאנו עומדים לעשות מעשה,  זאב אחד הוא רוע,  כעס, קינאה, צער, תאוות בצע, יוהרה, רחמים עצמיים, אשמה, עלבון, נחיתות, שקרים, יוהרה.
הזאב השני הוא טוב, הוא הנאה, שלום, אהבה, תיקווה, שלווה, ענווה, טוב לב, נדיבות, חמלה,  ואמונה."
הנכד חשב רגע ואז שאל: "במאבק בין הזאבים איזה מהם מנצח?"
הסב ענה בפשטות: "זה שאתה מאכיל!"