תקנון גולם ומדיניות ביטולים

תקנון:

  1. אנו שמחים להציע סדנאות / קורסים / השתלמויות.
  2. הרשמה לכל אחד מהנ"ל תעשה באמצעות מילוי טופס הרשמה ייעודי.
  3. לגולם שמורה הזכות לשנות מועדים לפי שיקול דעתם הבלעדי.
  4. התשלום יעשה לפני מועד תחילת הקורס במזומן / אשראי / העברה בנקאית / אפליקציית תשלומים (Bit / PayBox).
  5. ניתן לפצל לתשלומים באמצעות אשראי או הוראת קבע בכפוף לאישור גולם.

מדיניות ביטולים:

  1. על פי החוק להגנת הצרכן (ביטול עסקה) 2010, ניתן לבטל השתתפות תוך 14 ימים ממועד ההרשמה, אך לא פחות מ-7 ימים טרם מועד תחילת השירות. ולקבל החזר כספי בניקוי 5% מסך העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם.
  2. במידה והביטול יעשה בפרק הזמן של שבוע לפני מועד תחילת השירות יתבצע החזר כספי בניקוי דמי ההרשמה המלאים.
  3. במידה והביטול יעשה לאחר המפגש הראשון, יבוצע החזר כספי של 70% מסכום התשלום הכולל.
  4. לאחר המפגש הראשון אין אפשרות לבטל את העסקה.
  5. במקרה של סדנאות חד פעמיות, הביטול יתבצע עד שבוע טרם מועד הסדנה, לאחר מכן לא יתאפשר החזר כספי.