תקנון גולם ומדיניות ביטולים

תקנון:

 1. אנו שמחים להציע סדנאות / קורסים / השתלמויות.
 2. הרשמה לכל אחד מהנ"ל תעשה באמצעות מילוי טופס הרשמה ייעודי.
 3. לגולם שמורה הזכות לשנות מועדים לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. התשלום יעשה לפני מועד תחילת הקורס במזומן / אשראי / העברה בנקאית / אפליקציית תשלומים (Bit / PayBox).
 5. ניתן לפצל לתשלומים באמצעות אשראי או הוראת קבע בכפוף לאישור גולם.

מדיניות ביטולים:

 1. על פי החוק להגנת הצרכן (ביטול עסקה) 2010, ניתן לבטל השתתפות תוך 14 ימים ממועד ההרשמה, (מופע, סדנה או קורס) ולקבל החזר כספי בניקוי 5% מסך העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם.
 2. במידה והביטול יעשה בין פרק הזמן של 14 יום מיום ההרשמה ועד תחילת השירות יתבצע החזר כספי בניקוי דמי הרשמה מלאים שהם 10% מכלל העסקה.
 3. במידה והביטול יעשה לאחר המפגש הראשון (בקורס או בסדנה) יבוצע החזר כספי של 70% מסכום התשלום הכולל.
 4. לאחר המפגש הראשון, החל מהמפגש השני ואילך אין אפשרות לבטל את העסקה.
 5. במקרה של סדנאות חד פעמיות, הביטול יתבצע עד שבוע טרם מועד הסדנה, לאחר מכן לא יתאפשר החזר כספי.
 6. לגבי קורסים דיגיטליים בלבד: ניתן לבטל רכישת קורס דיגיטלי בתוך 7 ימים מיום הקנייה ולקבל החזר כספי מלא. לאחר מכן לא יתאפשר ביטול העסקה.