המלצות מחברות עסקיות 15

אוניברסיטת תל אביב

אני מכירה את שרון מסדנא בת שלוש שעות שניתנה באוניברסיטת תל אביב בפקולטה לניהול בנושא "כוחו של ספור ככלי בהוראה". הסדנא עסקה בחשיבות של הכללת "הסיפור" ככלי הוראה באוניברסיטה וכללה גם תרגול מעשי של טכניקות לעריכת חומרים בהרצאה כסיפור, תוך דגש על איך להציג ולספר סיפור. הסדנא הועברה באופן מצוין: היא הייתה מאורגנת, מעניינת, חווייתית ואפשרה למידה. לאור התרשמותי הטובה הזמנתי את שרון אביב לתת שתי סדנאות קצרות נוספות למרצים חדשים באוניברסיטה. אני מתרשמת שסדנא מהסוג הזה רלוונטית מאוד למרצים ומרצות באוניברסיטה מתחומים שונים וממליצה בחום על שילובה במוסדות להשכלה גבוהה.
בברכה, פרופ' עידית וייס-גל ראשת המרכז לקידום ההוראה אוניברסיטת תל-אביב