המלצות מחברות עסקיות 13

אקסקול – בית ספר לתיירות אתגרית

ברצוננו להודות לך על ה שהעברת בקורס מדריכים מלווי קבוצות לחו"ל ב"אקסקול בית הספר לתיירות אתגרית במכללה האקדמית בווינגייט". התאמת בצורה מושלמת את הסדנה לדרישות ותנאי העבודה של מדריך מלווה קבוצה לחו"ל. אנחנו בטוחים שהסדנה תתרום רבות לסטודנטים שלנו בעבודתם כמדריכים ואף בחייהם הפרטיים. היות והסדנה נערכה בתחילת הקורס היא גם תרמה רבות לגיבוש מהיר של קבוצת הסטודנטים דבר שללא ספק ירים את רמת הקורס. בתודה ובכבוד רב אמנון קרני מרצה ראשי ויועץ פדגוגי אקסקול – בית ספר לתיירות אתגרית