תודה לך על מתנה חשובה

שרון,
מבקש להודות לך מקרב לב על הקניית יכולת מדהימה
להפוך בעיות "יבשות" בחשבונאות לארועים מרתקים.
זה מצליח.
בעקבות הסדנא וההנחייה שלך הצלחתי להעביר מסרים לסטודנטים באמצעות סיפורים
ובכך לשדרג את רמת העניין וההקשבה בהרצאות.
תודה לך על מתנה חשובה.
דן וייס

דר' דן וייס, הפקולטה לניהול אוניברסיטת ת"א