פשוט לספר סיפור – הסרטונים


סרטון מספר 1 - איזה סיפורים אנחנו מספריםסרטון מספר 2 - דיוק הסיפור והפתיחהסרטון מספר 3 - רגע השיא והסיוםסיפור לדוגמה - התפוח שרצה להיות כוכב