Storytelling בסגנון TED לאנשי הוראה במשרד החינוך

כנסים בסגנון טד נבנו עבור משרד החינוך,

האפשרות להעלות לבמה את האנשים העוסקים במלאכה שיש להם סיפור מעניין, סיפור אישי או סיפור מתחום עשייתם, העבודה עם האנשים כיוונה אותם לבנות את דבריהם כסיפור מעניין של 7-12 דק' בתוספת מצגת תואמת. וכך עלו המשתתפים לבמה, סיפרו את הסיפור האישי שלהם וגרפו תשואות. הסיפורים היו רוויי הומור וחכמה, הציגו את הדברים בשפה פשוטה ובגובה העיניים תוך שמירה על תכן מקצועי מרתק. בקהל לא נשארה עין יבשה, וההעצמה היתה הדדית. הפרוייקט הראשון הוביל בעקבותיו פרוייקטים נוספים מדרגת הפקוח הבכיר במשרד החינוך ועד לאנשי החינוך לגיל הרך. הפרוייקט התקיים כ 7 פעמים בחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי ובחינוך המיוחד.